Lappajärven Vesiosuuskunnan jakama vesi on pohjavettä

Talousvesi

Vedenhankinta

Lappajärven Vesiosuuskunnan jakama vesi on pohjavettä.

Osuuskunnalla on kolme pohjaveden ottamoa:

  • 35 metriä syvä porakaivo, mikä sijaitsee syvällä maan alla olevassa soraesiintymässä. Se on otettu käyttöön vuonna 1994. Kaivosta on vesioikeuden lupa ottaa talousvettä 800 m3 / d vuosikeskiarvona laskettaessa.

Vesiosuuskunnan kaksi muuta vedenottamoa saa veden kallioporakaivoista:

  • 100 metriä syvä kallioporakaivo, Kaivo on rakennettu vuonna 1959 ja se otettiin uudelleen käyttöön vuonna 1991.
  • 94 metriä syvä kallioporakaivo. Kaivo on rakennettu vuonna 2000 ja se on otettu käyttöön 2020 vuoden alusta. Kaivosta on vesioikeuden lupa ottaa talousvettä 500 m3/d.

Veden puhdistus

Ottamoiden raakavedessä oleva rauta ja mangaani poistetaan ilmastuksen jälkeen paineellista kaksoissuodatusta hyväksi käyttäen.  Vedenottamoiden käsittelyn yhteydessä veden pH arvoa nostetaan niin, että metallisten putkien ja laitteiden syöpyminen minimoidaan.

Mahdolliset häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille.

Tällaisia tilanteita voi muodostua esim. sähkökatkojen ja verkoston korjauksesta aiheutuvien katkosten ja virtausvaihtelujen vuoksi.

Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä. Vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen voi esiintyä häiriöitä veden laadussa.

Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet.

Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme teitä kiinnittämään huomiota vesijohtoveden kirkkauteen.

Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi

Ota yhteyttä